KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962
Stichting Kumbatio NederlandStichting Kumbatio Nederland is een non-profit organisatie opgericht op 1 november 2010 en gevestigd te
's-Hertogenbosch. Ze zet zich in voor kinderen uit Thika, Kenia om ervoor te zorgen dat deze kinderen een betere toekomst hebben, dan de omstandigheden waar ze in gevonden zijn. 

'Kumbatio' is Swahili voor 'omhelzing'.


Visie:
Door het bieden van betere kinderopvang, goede medische zorg en gedegen onderwijs de kinderen in Thika, Kenia een mooi toekomstperspectief bieden. 

Missie:
De stichting wil de leefomstandigheden van de kinderen in Thika, Kenia  verbeteren.

Doel:
  • het financieel ondersteunen en adviseren van een kindertehuis in Thika, Kenia
  • het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze, van andere instanties en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de levens van kinderen in Kenia en speciaal in Thika;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere financiële bijdragen.

We zijn op dit moment bezig met het zoeken van bestuursleden en vrijwilligers die het leuk vinden om een handje te helpen. Er is meer werk dan er verricht kan worden op dit moment! Dus heb je interesse, stuur dan een mailtje via Contact! Yvette Boltze (45) - Voorzitter/secretaris (Oprichter)


Ik was het reizen zat om met mijn rugzak naar allerlei westerse landen voor mijn eigen lol te gaan zonder maatschappelijk nut. Ik wilde iets goeds doen voor deze wereld en dan met name voor kinderen. Ik heb na een zoektocht van enkele maanden via internet gekozen voor Afrika met als land Kenia. Ik ben toen eerst terecht gekomen bij CRC Thika, een kindertehuis waar je als vrijwilliger van alles kon doen. Het was de beste stap in mijn leven die ik sinds jaren heb gezet om naar Kenia te gaan. Het Keniaanse leven boeit me enorm. Je hebt te maken met mensen die proberen te overleven en daar een letterlijke overlevingsstrategie toe hebben gebouwd. Je komt natuurlijk de negatieve zaken van het Afrikaanse leven in het algemeen tegen: armoede en corruptie. Maar dat vind ik het nou zo interessant maken hoe je daar je weg in kan vinden, zodat het kindertehuis - en mogelijk later andere projecten- de kinderen een veilig en beter bestaan kan geven dan het leven wat ze geleid hebben voordat ze in het kindertehuis binnen werden gehaald. Het loslaten van je eigen westerse normen en waarden is daarin een belangrijk aspect om het een kans van slagen te geven.

Toen ik er de tweede keer was geweest in mei-juni 2010 besloot ik een stichting op te richten voor dit kindertehuis en andere projecten om kinderen een beter leven te geven in Kenia en dan met name de stad Thika. Dit was nu eenmaal de stad waar het allemaal begon. Enorm spannend om te doen, maar het geeft me ook een heel goed gevoel om iets te kunnen betekenen voor kinderen die over zijn geleverd aan een maatschappij waar maar één recht geldt: het recht van de sterksten... En daar is een kind niet tegen opgewassen. Een kind heeft behoefte aan zorg en liefde. Vandaar dat de naam Kumbatio naar voren is gekomen. Dit is Swahili voor 'Omhelzing'. En met dat gevoel ben ik deze stichting gestart. Ik heb daarbij wel in mijn achterhoofd duidelijk voor ogen dat je steeds op je hoede moet zijn, want waar overleefd wordt, wordt gestreden óm ervoor te zorgen dat je zúlt overleven!... Als je je in dat gevoel kan inleven, dan begrijp je ook waar hun manier van leven vandaan komt.

In 2012 zijn we begonnen met nieuwe plannen voor een eigen kindertehuis en is het tijdens mijn reis in juni/juli 2012 gelukt om een huis te vinden om daar een eigen kindertehuis mee te starten. Dit kreeg de naam "Kiota". Hier zijn we nu lekker mee aan het werk. Het is geweldig om echt wat te kunnen betekenen voor kinderen die niet om hun situatie hebben gevraagd! 

Om dit allemaal mogelijk te maken, wil ik iedereen bedanken die hier op wat voor manier dan ook zijn steun aan geeft!

Sandra van Kasteren (38) - Algemeen Bestuurslid

In april / mei 2015 ben ik naar Kiota Children's Home geweest. Daar heb ik kennis gemaakt met Shawn (manager), Wilson (huisvader), Rhoda, Priscilla en Florence (huismoeders) en natuurlijk de kids.  Dit heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Na mijn verblijf van vier weken in Kiota kwam ik tot de conclusie dat ik deze volwassenen en kinderen niet zomaar los kon en wilde laten. Vandaar dat ik me op vrijblijvende basis ben gaan inzetten voor Stichting Kumbatio Nederland. Na dit een half jaar gedaan te hebben, was het tijd voor de volgende stap: bestuurslid worden. Hiermee kan ik een meer structurele bijdrage geven aan de stichting en daarmee aan Kiota Children's Home.

Het mooie aan deze stichting vind ik het kleinschalige karakter. Je weet voor wie je het doet. Voor die 20 kinderen in dat weeshuis in Thika, Kenia. Die kinderen die het super hard nodig hebben dat we ons inzetten voor hen. Zij hebben stuk voor stuk een hele moeilijke en slechte start van hun leven gehad. Nu in Kiota Children's Home kunnen ze een mooie doorstart maken. Dit gaat echter niet vanzelf. Daar is passie, inzet en geld voor nodig. Ik wil me voor de volle 100% inzetten om met de andere bestuursleden en ambassadeurs van Stichting Kumbatio Nederland iets te blijven betekenen voor deze kinderen. 

Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2017 Stichting Kumbatio Nederland